På generalforsamlingen den 2. oktober 2016 blev det besluttet, at opsige lejemålet i Det Gamle Mejeri. Frem for at bruge energien på at drifte et Fælleshus i lokaler der ikke var egnet til formålet. Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på et nyt år – nu som flyvende Fælleshus, hvor vi håber at andre foreninger vil gøre det muligt for os at låne deres faciliteter til Fællesspisninger og andre arrangementer der vil fremme fællesskabet i byen.

Bestyrelsen blev konstitueret således:

 

Heinrich Birk Johansen
Formand
T: 4068 5034
mail: hj@heinrichjohansen.dk

Bettina Skindstad Ebert
Næstformand
T: 2537 4002
mail: bettina@skindstad.dk

Charlotte Klejs Vagner
Kasserer
4057 0711
ckv@mailreal.dk

Dott Ovesen
Bestyrelsesmedlem
T: 2028 0110
mail: dott@dotts.dk

Carina Maria Mølgaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem
T: 3124 4517
mail: carinamaria@gmail.com

Karin Engsig Barasinski
Sekretær
T: 2712 0210
mail: karinbarasinski@hotmail.com

Ann Louise Slot
Bestyrelsesmedlem
6015 2878
annlouise@connectio.dk

Ole Jeppesen
Suppleant
T: 2480 4093
mail: mail@olejeppesen.dk

Per Holst
Suppleant

 

Kontaktpersoner fra bestyrelsen:

Aktivitetsudvalg: Charlotte

Fondsudvalg: Ann Louise

Frivilligkorps: Carina

Kommunikation: Bettina

Medlemsadministration: Carina

Erhvervsudvalg: Ann Louise