Fælleshuset bliver flyvende

Søndag den 2. oktober 2016 var der generalforsamling og 1 års fødselsdag i Fælleshuset.

Et år der på mange måder har været flyvende og fuld af en masse fællesskab i Fælleshuset. Med over 30 forskellige arrangementer og over 70 i alt, må man sige at den mavefornemmelse vi havde for et år siden om, at Gl. Rye havde brug for et fælleshus har holdt stik.

Store drømme

Vi drømte stort, der for et år siden. Rigtig stort. Vi drømte om at søge fonde til at købe det gamle mejeri. Sætte det i stand. Og skabe et fælles sted i byens midte med fælleshus, iværksætteri, kunst og kultur.

Drømmen lever stadig.

Huslejen lød på 3800 kr. om måneden de første 9 måneder. I de tre sommermåneder har vi haft den nedsat til 1500 kr og den ville så stige igen fra oktober til 2500 kr om måneden. Med en så stor post i budgettet, har det overskud vi har generet gået udelukkende til husleje. Og vi har brugt al vores energi på at genere netop det overskud. Der har derfor ikke været energi til at søge fonde eller på anden måde få os nærmere drømmen om et blivende fælleshus for Gl. Rye.

Derfor blev der på generalforsamlingen besluttet, at vi opsiger lejemålet med øjeblikkelig virkning.

Det betyder ikke, at Fælleshuset er dødt. Tværtimod.

Vores lejemål indeholdt ikke de faciliteter, som et Fælleshus har brug for, for at blive brugt til det vi gerne ville. Især manglen af køkken viste sig at være en stor udfordring. Men vi anser vores første år i lokalerne ved Det Gamle Mejeri som vores “TAKE OFF”. Uden de lokaler havde det ikke været muligt at manifestere vores identitet af Fælleshus.

Fælleshusets bestyrelse fortsætter arbejdet med forhøjet energi på at undersøge og virkeliggøre drømmen om et Fælleshus for Gl. Rye. Men vi gør det uden et fast tilholdssted, så vi ikke skal putte penge i noget, som vi ikke ser en fremtid i.

Vi vil fortsat arrangere fællesspisninger og andre fællesarrangementer der skal gøre det muligt for byens borgere at mødes på tværs af alder og interesser. Vi vil fortsat arbejde hen i mod et Fælleshus med fast adresse, men det skal indeholde de faciliteter, som et Fælleshus har brug for.

Og uden en stor udgift til husleje, kan vores overskud gå til at udvikle et fremtidigt projekt, fondssøgning og realisering af et fælleshus for Gl. Rye. Vi har flere ting på tegnebrættet, og er også åben for inputs og ideer til, hvordan vi skal få et blivende Fælleshus i Gl. Rye.

Vi håber byen fortsat vil støtte op om de arrangementer vi stabler på benene, og at der bliver bakket op om visionen om et Fælleshus i Gl. Rye.

Vi vil løbende holde jer orienteret om hvor og hvad vi arbejder henimod. Vi beholder vores fine hjemmeside, hvor også arrangementer vil blive offentliggjort. Ligeledes lever Facebook siden for Fælleshuset fortsat.

Og drømmen lever. Og bestyrelsen glæder sig til at tage fat på et nyt år – nu som flyvende Fælleshus, hvor vi håber at andre foreninger vil gøre det muligt for os at låne deres faciliteter til Fællesspisninger og andre arrangementer der vil fremme fællesskabet i byen.

Har i spørgsmål er I velkomne til at skrive dem i kommentarsporet herunder, og vi vil besvare dem efter bedste evne,

På vegne af
Fælleshusets bestyrelse.